Τι είναι η Ρεφλεξολογία;

Η Ρεφλεξολογία είναι μια απολύτως φυσικήήπια και αφάρμακος αγωγή φροντίδας της υγείας. Βασίζεται στην αλληλεπίδραση αντανακλαστικών σημείων με αντίστοιχες περιοχές και όργανα του σώματος.  Εφαρμόζεται με ειδικές πιέσεις σε συγκεκριμένα σημεία, κυρίως στα πόδια και τα χέρια με σκοπό την ενίσχυση της ορθής λειτουργίας των αντίστοιχων οργάνων και ανατομικών δομών του οργανισμού.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι οι μηδενικές παρενέργειες*. Συγκαταλέγεται στις Συμπληρωματικές Αγωγές.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι είναι η Ρεφλεξολογία σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό.

Φυσική, γιατί εφαρμόζεται με απόλυτα φυσικό τρόπο και κατά κύριο λόγο με τα χέρια. Δεν παρεμβαίνουν χημικά, μηχανικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

Ήπια, γιατί τόσο η εφαρμογή όσο και η δράση της είναι ήπιες και φιλικές προς τον οργανισμό. Οι αλλαγές που προκαλεί συντελούνται με ήπιο και μη επιθετικό τρόπο.

Αφάρμακος, γιατί η εφαρμογή της δεν απαιτεί, ούτε προϋποθέτει τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας ή σκευάσματος.

Η Ρεφλεξολογία συγκαταλέγεται στις Συμπληρωματικές Αγωγές σύμφωνα με το σχετικό “Ψήφισμα για τη μη Συμβατική Ιατρική” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ αριθ. C 182 της 16/06/1997 σ. 0067]

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συνεργαστεί με όλα τα ιατρικά συστήματα συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της κάθε ιατρικής αγωγής.

*Χωρίς παρενέργειες: Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η Ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος χωρίς παρενέργειες, αλλά για να μπορεί να είναι και αποτελεσματική πρέπει να εφαρμόζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους Ρεφλεξολόγους. Η επάρκεια γνώσεων για επαγγελματική εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας στην Ελλάδα αποδεικνύεται από την ιδιότητα του μέλους σε σωματείο Ρεφλεξολόγων της χώρας μας.

© Copyright 2014-2018. All Rights Reserved by Sofia Raptopoulou & Clinical Reflexology Centre