Τίτλος:
Μπορεί η Ρεφλεξολογία να ανακουφίσει τον πόνο σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία;

Δημοσιεύτηκε:
Poster που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο ALGOS 2017, 25-28 Μαϊου 2017

Συγγραφείς:
Σ. Ραπτοπούλου, Ε. Σταυροπούλου, Ε. Αργύρα, Α. Βαδαλούκα.
Α΄ Αναισθησιολογική Κλινική, Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ιστορικό-Σκοπός: Η ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιείται για ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) συνήθως δεν μπορεί να ελέγξει πλήρως τον πόνο και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κι έτσι οι ασθενείς επιλέγουν άλλες μεθόδους θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ιατρικής. Η Ρεφλεξολογία (R) είναι μια συμπληρωματική θεραπεία χωρίς παρενέργειες και μπορεί να βελτιώσει την αναλγησία επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου. Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας στο όφελος που μπορεί να προσφέρει η Ρεφλεξολογία σε ασθενείς με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP).

Μέθοδοι: Αυτή η αναδρομική μελέτη διεξήχθη σε μια ομάδα 28 ασθενών, 57-69 ετών, ASA I-II* με Χρόνια Οσφυαλγία (CLBP) οι οποίοι έλαβαν από το στόμα φαρμακοθεραπεία για περισσότερο από 6 εβδομάδες και η μέση (SD) βαθμολογία της σοβαρότητας του πόνου στην κλίμακα VAS ήταν 5 (0,70). Η R (Ρεφλεξολογία) διεξήχθη με δύο συνεδρίες 45 λεπτών την εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες. Καταγράψαμε την αλλαγή στην ένταση πόνου (VAS), στη λειτουργικότητα (ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και στην εργασία) και στην ικανοποίηση από τη μέθοδο στο τέλος των συνεδριών.

Αποτελέσματα: Η μέση (SD) βαθμολογία στην κλίμακα VAS στο τέλος των συνεδριών παρουσίασε σημαντική μείωση σε 2,72 (0,89) [ρ <0,001]. Η συνολική λειτουργικότητα βελτιώθηκε > 60% σε 19 (82,6%) ασθενείς, 21 ασθενείς (91,3%) ανέκτησαν100% την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και 14 (61%) επέστρεψαν στην εργασία τους. 19 (82,6%) ασθενείς ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη μέθοδο, 3 (13%) ήταν αρκετά ικανοποιημένοι και 1 (4%) ήταν ελάχιστα ικανοποιημένος.

Συμπέρασμα: Η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική τεχνική για τη μείωση του πόνου των ατόμων με χρόνια οσφυαλγία και για να είναι ένα επιπλέον όπλο όταν άλλες ιατρικές θεραπείες λειτουργούν μετρίως.