Τίτλος:
Effect of Reflexology on Lipoproteins in Women with Type 2 Diabetes Mellitus

Δημοσιεύτηκε:
Med. J. Cairo Univ., Vol. 85, No. 2, March: 509-513, 2017 (Medical Journal of Cairo University)

Συγγραφείς:
RANA M. TAWFIK, M.Sc.*; ZAHRA HASSAN, Ph.D.*; NESREEN EL-NAHAS, Ph.D.* and AYMAN SOLIMAN, M.D.**
The Department of Physical Therapy for Cardiovascular/Respiratory Disorder & Geriatrics, Faculty of Physical Therapy, Cairo University* and the Department of Physiology, Faculty of Medicine, Beni-Suef University**

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις Λιποπρωτεΐνες σε Γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Ιστορικό:
Τα επίπεδα λιποπρωτεϊνών αυξάνονται σε μη-ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς, ιδίως σε παχύσαρκους ασθενείς. Αντικείμενο αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στο επίπεδο των λιποπρωτεϊνών σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Σκοπός της Μελέτης:
Διερεύνηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στις λιποπρωτεΐνες σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Μέθοδοι:
Τριάντα παχύσαρκες διαβητικές γυναίκες που επιλέχθηκαν από το δημόσιο νοσοκομείο Dar El-Salam συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη. Οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε δύο ίσες ομάδες. Κάθε ομάδα περιλάμβανε 15 ασθενείς.
Οι ασθενείς σε αμφότερες τις ομάδες ταιριάζουν σε ηλικία που κυμαίνεται από 45-55 ετών, ο δείκτης μάζας σώματος κυμαίνεται από 30 έως 34,9 Kg / m2 και το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα (> 200 mg / dl).
Το επίπεδο των λιποπρωτεϊνών μετρήθηκε πριν και μετά τη θεραπεία και για τις δύο ομάδες.
Και για τις δύο ομάδες οι ασθενείς έλαβαν φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τους γιατρούς τους, ενώ η Ομάδα Α έλαβε επιπλέον της φαρμακευτικής αγωγής, πρόγραμμα ρεφλεξολογίας για 4 εβδομάδες με συχνότητα 3 φορές / εβδομάδα.

Αποτελέσματα:
Τα δεδομένα αποκάλυψαν στατιστικά σημαντική μείωση στο επίπεδο των λιποπρωτεϊνών στην ομάδα Α από ό, τι στην ομάδα Β μετά από τη θεραπεία (p <0,05).

Η ολική χοληστερόλη μειώθηκε κατά 5,99% στην ομάδα Α,  ενώ στην ομάδα Β μειώθηκε κατά 1,69%.

Ολική Χοληστερόλη μετά τη Ρεφλεξολογία

Statistical analysis for total cholesterol for both groups: As  presented in (Table 2), unpaired t-test was used to show the difference between the two groups as regards the total cholesterol variable. Before assessment, there was no statistical significant difference between the mean value of total cholesterol of Group (A) (242.7±9.85) and Group (B) (253.3±9.26) with t-test=0.507 and p-value=0.606. After assessment, there was a statistical significant difference in the mean value of total cholesterol of Group (A) (228.15±9.99) when compared with its corresponding in Group (B) (249.13±8.79) with t-test=5.780 and p-value=0.001.

Οι τιμές λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL) στην Ομάδα Α μειώθηκαν κατά 7,37%, στην Ομάδα Β μειώθηκαν κατά 2,46%. Οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL) μειώθηκαν κατά 0,61% στην ομάδα Α και κατά 1,8% στην ομάδα Β.
Οι τιμές τριγλυκεριδίων στην ομάδα Α μειώθηκαν κατά 12,95% ενώ στην ομάδα Β μειώθηκαν κατά 3,77%

Table 3. Τιμές LDL μετά τη Ρεφλεξολογία

Statistical analysis for LDL cholesterol for both groups: As presented in (Table 3), unpaired t-test was used to show the difference between the two groups as regards the LDL cholesterol variable. Before assessment, there was no statistical significant difference between the mean value of LDL choles-terol of Group (A) (160.06±8.87) and Group (B) (172.07±9.08) with t-test=1.112 and p-value=0.455. After assessment, there was a statistical significant difference in the mean value of LDL cholesterol of Group (A) (148.26±9.98) when compared with its corresponding in Group (B) (1 67.83±7.92) with t-test=3.876 and p-value=0.001**.

Συμπέρασμα:
Η Ρεφλεξολογία των ποδιών είχε πολύτιμη επίδραση στο επίπεδο των λιποπρωτεϊνών σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, εκτός από τις λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL).

Λέξεις Κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Χοληστερόλη, Διαβήτης