Τίτλος:
The effects of reflexology on pain and sleep deprivation in patients with rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial

Δημοσιεύτηκε:
Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 31, May 2018, Pages 315-319

Συγγραφείς:
Ercan Bakira, Sevgin Samancioglu Baglamaa, Savas Gursoyb

H Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στον πόνο και τη στέρηση  ύπνου σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα: Μια τυχαιοποιημένα ελεγχόμενη δοκιμή.

Σκοπός: Η μελέτη αυτή αποσκοπούσε στην εξέταση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας των ποδιών στον πόνο και την ποιότητα του ύπνου των ασθενών με ΡΑ.

Μέθοδοι: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή και διεξήχθη στην «Ρευματολογική Πολυκλινική Παρακολούθησης» στην Τουρκία μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2015. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν συνολικά 60 ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκε μια μορφή κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων, ο Δείκτης Ποιότητας του Ύπνου  Pittsburgh (PSQI) και η Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS).
Η Ρεφλεξολογία  χορηγήθηκε στην πειραματική ομάδα.

Αποτελέσματα: Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι τιμές πόνου της πειραματικής ομάδας ήταν στατιστικά πιο σημαντικές από αυτές της ομάδας ελέγχου (p <.01). Η μέση τιμή πόνου της πειραματικής ομάδας μειώθηκε από τις έξι εβδομάδες εφαρμογής ρεφλεξολογίας. Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας PSQI, της πειραματικής ομάδας μειώθηκε.

Συγκριτικές τιμές για πόνο και ύπνο στην πρώτη και έκτη εβδομάδα Ρεφλεξολογίας

Συγκριτικές τιμές για πόνο και ύπνο στην πρώτη και έκτη εβδομάδα Ρεφλεξολογίας

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία των ποδιών είναι μια μη φαρμακολογική νοσηλευτική επέμβαση που μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της στέρησης του ύπνου και του πόνου των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα. 

(Η φωτογραφία λήφθηκε από το http://morphopedics.wikidot.com/rheumatoid-arthritis)