Τίτλος:
Reflexology: A randomised controlled trial investigating the effects on beta-endorphin, cortisol and pregnancy related stress

Δημοσιεύτηκε:
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 31, May 2018, Pages 76-84

Συγγραφείς:
Julie E.M.McCullough, Sarah Dianne Liddle, CiaraClose, Marlene Sinclair, Ciara M.Hughes

Ρεφλεξολογία: Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που διερευνά τις επιδράσεις στη β-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το stress που συνδέεται με την εγκυμοσύνη.

Η Ρεφλεξολογία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να μειώσει τον πόνο της μέσης, της πυελικής ζώνης καθώς το stress που συνδέεται με την εγκυμοσύνη. 

Στην έρευνα μετρήθηκαν οι τιμές πόνου σε κλίμακα VAS και οι τιμές β-ενδορφίνης και κορτιζόλης σιέλου. 

Highlights

  • Pregnant women use reflexology for a range of conditions.

  • Reflexology may be helpful for managing pregnancy related low back and/or pelvic girdle pain (LBPGP).

  • This is the first investigation which attempts to quantify changes in beta-endorphin in response to a reflexology treatment.

  • The effect of reflexology on salivary beta-endorphin and cortisol concentrations during pregnancy is not yet fully known.

  • Further antenatal reflexology research is required to enable women and health care professionals to make informed decisions.

Abstract

Reflexology is used for various pregnancy related complaints. A three-armed, pilot randomised controlled trial was conducted to test changes in physiological and biochemical stress parameters. Ninety primiparous volunteers experiencing low back and/or pelvic girdle pain (LBPGP) were recruited to receive either six reflexology or footbath treatments or usual care. Primary outcome data included pain intensity and frequency measured on a visual analog scale (VAS), and salivary beta-endorphin and cortisol levels. 61 (68%) women completed the intervention. A

A clinically important reduction of 1.63 cm occurred for VAS pain frequency following reflexology. Beta-endorphin levels increased by 8.8% and 10.10% in the footbath and usual care groups respectively and decreased by 15.18% for the reflexology group. Cortisol increased by 31.78% for footbath participants, 31.42% in usual care and 18.82% in the reflexology group.

Reflexology during pregnancy may help reduce LBPGP, and associated stress.
However, antenatal reflexology is under researched and requires further investigation.