Ρεφλεξολογία και Πόνος: Ανάλυση Κόστους – Αποτελεσματικότητας

Ο Πόνος και η αντιμετώπισή του απασχολούν τόσο την ιατρική κοινότητα όσο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι αναλύσεις κόστους – αποτελεσματικότητας αποτελούν συχνά τη βάση για λήψη αποφάσεων και στο χώρο της υγείας.
Η Ρεφλεξολογία είναι μια αγωγή για τη διαχείριση του Πόνου και η χρήση της παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση και στη χώρα μας. Ποια είναι όμως η σχέση Κόστους – Αποτελεσματικότητας στη χρήση της Ρεφλεξολογίας για την αντιμετώπιση του πόνου;

Για τον πραγματικό υπολογισμό του «κόστους» της κάθε αγωγής, φαρμακευτικής ή μη, συνυπολογίζονται:

1. Η αποτελεσματικότητα της αγωγής ως προς τα ποσοστά μείωσης του πόνου
2. Ο χρόνος επίτευξης του αποτελέσματος.
3. Η διάρκεια του αποτελέσματος.
4. Οι μη ανεκτές ανεπιθύμητες δράσεις και παρενέργειες και τα αποτελέσματά τους (π.χ. λήψη επιπλέον φαρμάκων για την αντιμετώπιση των παρενεργειών, η διακοπή της θεραπείας που οδηγεί σε μόνιμη αδυναμία του ασθενούς να είναι λειτουργικός.)
5. Η βελτίωση των παραμέτρων που επηρεάζονται από τον πόνο όπως π.χ η λειτουργικότητα του ασθενούς, η ποιότητα της ζωής του, η ψυχική του κατάσταση.
6. Η ασφάλεια του ασθενούς από την αγωγή.
7. Το οικονομικό κόστος της κάθε αγωγής, για τον ασθενή και την οικογένειά του, το οποίο είναι συνάρτηση και της διάρκειας της αγωγής.
8. Το οικονομικό κόστος για τον ασθενή από την ανικανότητα για εργασία.
9. Το κοινωνικό κόστος από την απόσυρση στην οποία οδηγούνται οι ασθενείς με χρόνιο πόνο και τα συνοδά συμπτώματά του.
10. Το οικονομικό κόστος για τους ασφαλιστικούς φορείς

Εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου που είναι οι φαρμακολογικές, οι επεμβατικές, οι μη φαρμακολογικές και οι μη επεμβατικές αγωγές, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και σύμφωνα με τις ενδείξεις από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε οξύ και χρόνιο πόνο οδηγούμαστε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

1. Η Ρεφλεξολογία είναι αποτελεσματική στη μείωση του πόνου σε ποσοστά αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα των φαρμακολογικών αγωγών.
2. Ο χρόνος επίτευξης του αποτελέσματος είναι κατά πολύ μικρότερος από τους αναφερόμενους στα φαρμακευτικά θεραπευτικά πρωτόκολλα
3. Η διάρκεια του αποτελέσματος, μετά την πραγματοποίηση του απαιτούμενου κατά περίπτωση κύκλου θεραπειών είναι ικανοποιητική και οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής του ασθενούς
4. Δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες ή ανεπιθύμητες δράσεις
5. Υπάρχει βελτίωση των λειτουργιών των συστημάτων του οργανισμού και ως εκ τούτου  επηρεάζονται άμεσα και θετικά παράμετροι σχετικοί με την ποιότητα της ζωής του, όπως η λειτουργικότητά του και η ψυχική του κατάσταση, οι οποίες συμπαρασύρουν σε πιο ικανοποιητικό τρόπο ζωής τον ίδιο και την οικογένειά του.
6. Η ασφάλεια του ασθενούς είναι εξασφαλισμένη γιατί η κάθε παρέμβαση με Ρεφλεξολογία βασίζεται σε κλινικές δοκιμές και κλινική εμπειρία από τα οποία δεν προκύπτουν ενδείξεις παρενεργειών.
7. Το συνολικό οικονομικό κόστος της αγωγής είναι μικρότερο από το αθροιζόμενο κόστος των φαρμακολογικών αγωγών τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία παρά το γεγονός ότι η Ρεφλεξολογία δεν εντάσσεται στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας μας.
8. Η μείωση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού γενικότερα οδηγεί στη επανάκτηση της αξιοπρέπειας και της κοινωνικότητας του ασθενούς με σημαντικά οφέλη για τον ίδιο και την οικογένειά του σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, κ.ά)

Στις περιπτώσεις οξέως πόνου, η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας είναι επωφελής με δύο τρόπους.
(α) Την άμεση αντιμετώπιση του πόνου, και ως εκ τούτου,
(β) Τη μη μετατροπή του σε χρόνιο πόνο.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου είναι επωφελής καθώς μπορεί να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων, να μειώσει τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής και να την καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματική σε πιο σύντομο χρόνο, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πάσχοντος καθώς επιδρά και στη συνολική λειτουργία του οργανισμού και να τον οδηγήσει πιο σύντομα σε πλήρη λειτουργικότητα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 

Abbaspoor, Z., Akbari, M., & Najar, S. (2014). Effect of foot and hand massage in post-cesarean section pain control: A randomized control trial. Pain Management Nursing, 15(1), 132–136.

Attias, S., & Schiff, E. (2012). Effectiveness of reflexology in improving perioperative patient centered outcomes: a comparative effectiveness study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(Suppl 1), P94.

Attias, S., Sivan, K., Avneri, O., Sagee, A., Ben-Arye, E., Grinberg, O., … Schiff, E. (2018). Analgesic Effects of Reflexology in Patients Undergoing Surgical Procedures: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(8), 809–815.

Babadi, M., Nazari, F., Safari, R., & Abdoli, S. (2016). The effect of reflexology on pain perception aspects in nurses with chronic low back pain in Isfahan. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(5), 487.

Babajani, S., Darzi, H. B., Ebadi, A., Mahmoudi, H., & Nasiri, E. (2014). The effect of foot reflexology massage on the level of pain during chest tube removal after open heart surgery. Iran J Crit Care Nurs., 7(1), 15–22.

Brendstrup, E., & Launsø, L. (1997). HEANDACHE AND REFLEXOLOGICAL TREATMENT. The Council Concerning Alternative Treatment – The National Board of Health – Denmark.

Brown, C. A., & Lido, C. (2008). Reflexology treatment for patients with lower limb amputations and phantom limb pain-An exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 14(2), 124–131.

Dalal, K., Elanchezhiyan, D., Dey, A. B., Maran, B. V., Srivastava, A., & Tripathi, M. (2010). Efficacy of reflexology in managing chronic pain and difficulty in lower limb movement involving intractable epilepsy. International Conference on Systems in Medicine and Biology, ICSMB 2010 – Proceedings, (1995), 187–192.

Dalal, K., Maran, V. B., Pandey, R. M., & Tripathi, M. (2014). Determination of efficacy of reflexology in managing patients with diabetic neuropathy: A randomized controlled clinical trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014.

Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., … Matyjek-, M. (2017). Impact of pain on society costs the EU up to 441 billion Euros annualy. Journal of Personality and Social Psychology, 1(1), 1188–1197.

Hudson, B. F., Davidson, J., & Whiteley, M. S. (2014). The impact of hand reflexology on pain, anxiety and satisfaction during minimally invasive surgery under local anaesthetic: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 52(12), 1789–1797.

Hughes, C. M., Smyth, S., & Lowe-Strong, A. S. (2009). Reflexology for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: A double-blind randomised sham-controlled clinical trial. Multiple Sclerosis, 15(11), 1329–1338.

Khan, S., Otter, S., & Springett, K. (2006). The effects of reflexology on foot pain and quality of life in a patient with rheumatoid arthritis: A case report. Foot, 16(2), 112–116.

Khorsand, A., Tadayonfar, M. A.-R., Badiee, S., Aghaee, M. A., Azizi, H., & Baghani, S. (2015). Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic Consumption After Appendectomy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Kim, J. I., Lee, M. S., Kang, J. W., Choi, D. Y., & Ernst, E. (2010). Reflexology for the symptomatic treatment of breast cancer: A systematic review. Integrative Cancer Therapies, 9(4), 326–330.

Korhan, E. A., Uyar, M., Eyigör, C., Yönt, G. H., & Khorshid, L. (2016). Effects of reflexology on pain in patients with fibromyalgia. Holistic Nursing Practice, 30(6), 351–359.

Lee, J., Han, M., Chung, Y., Kim, J., & Choi, J. (2011). Effects of Foot Reflexology on Fatigue, Sleep and Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Korean Academy of Nursing, 41(6), 821.

Marican, N. D., Hod, R., Wan-arfah, N., & Hassan, A. (2018). Foot Reflexology Therapy for Non-Specific Low Back Pain: A Protocol For a Randomized Controlled Trial. International Journal of Public Health Research, 8(1), 933–938.

Ozturk, R., Sevil, U., Sargin, A., & Yucebilgin, M. S. (2018). The effects of reflexology on anxiety and pain in patients after abdominal hysterectomy: A randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 36(July 2017), 107–112.

Poole, H., Glenn, S., & Murphy, P. (2007). A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. European Journal of Pain, 11(8), 878–887.

Quinn, F., Hughes, C. M., & Baxter, G. D. (2008). Reflexology in the management of low back pain: A pilot randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 16(1), 3–8.

Samuel, C. A., & Ebenezer, I. S. (2013). Exploratory study on the efficacy of reflexology for pain threshold and tolerance using an ice-pain experiment and sham TENS control. Complementary Therapies in Clinical Practice, 19(2), 57–62.

Shweta, C., Guresh, K., & Kulwant, S. (2006). Reflexology Reduces the Requirement and Quantity of Pain Killers after General Surgery. Reflexology Across America, Spring.

Stephenson, N. L. N. (2003). Using Reflexology for Pain Management. A Review. Journal of Holistic Nursing, (21), 179–191.

Valiani, M., Babaei, E., Heshmat, R., & Zare, Z. (2010). Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 15(Suppl 1), 371–378.

Wang, H. L., & Keck, J. F. (2004). Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain Management Nursing, 5(2), 59–65.

Zarchi, A. R., Hosseini, M. A., Khankeh, H. R., & Salman, R. (2016). Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery, 5(3), 12–17.

Ιωαννίδου, Γ., & Τσαβδαρή, Δ. (2009). Εναλλακτικές Μορφές Αντιμετώπισης του Πόνου Από τον Νοσηλευτή. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νοσηλευτικής, .

Σούλια, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(2), 147–162.

Έχετε ένα νέο μήνυμα!

Σου στέλνω αυτό το μήνυμα γιατί η σχέση μας έχει σοβαρό πρόβλημα…

Προσπάθησα να σου μιλήσω, αλλά δεν μ ακούς πια…

Προσπάθησα να σου δείξω, αλλά δε με κοιτάς πια…

Ναι, ξέρω οτι τρέχεις όλη μέρα και δεν αντέχεις άλλες σκέψεις.

Ναι, ξέρω οτι κουράζεσαι πολύ και στο τέλος της μέρας δεν έχεις καμία διάθεση να ασχοληθείς με τίποτα.

Ναι, ξέρω οτι κάθε πρωί σκέφτεσαι όλα όσα πρέπει να κάνεις μέσα στην ημέρα και με ποιό τρόπο θα αποδόσεις τα απαιτούμενα αν όχι τα μέγιστα.

Ναι, ξέρω οτι η ζωή έχει γίνει δύσκολη και έχει πολλές απαιτήσεις.

Όμως υπάρχω και γω! Εγώ που είμαι μέσα στη ζωή σου;

Με προσέχεις από ελάχιστα έως καθόλου.

Δεν παρατηρείς πια καμία αλλαγή μου και κυρίως δεν προσπαθείς να καλύψεις καμία ανάγκη μου. Όλα όσα θεωρείς οτι μου προσφέρεις είναι αυτόματες αντιδράσεις όταν απλώς δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.

Οποιαδήποτε ανάγκη μου κι αν εκφραστεί, την αντιμετωπίζεις σαν ενοχλητικό έντομο. Με αγνοείς σαν κάτι ποταπό και ανάξιο σημασίας.

Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σε ξυπνήσω από τον λήθαργο του τρεξίματός σου. Μοιάζει να έχεις εθιστεί σ αυτό το “τρέξιμο”.
Τρέχεις – λες – για να μου παρέχεις μια καλύτερη ζωή.
Όχι! Δεν το κάνεις για να μου προσφέρεις καλύτερη ζωή. Το κάνεις για τους άλλους. Για να φαίνεσαι και να είσαι εντάξει με όλους τους άλλους. Για όλους τους άλλους αλλά ποτέ για μένα.

Λυπάμαι αν “ακυρώνω” το τρέξιμό σου αλλά δεν μου προσφέρεις καλύτερη ζωή. Μου παίρνεις τη χαρά κι απ αυτή τη ζωή που με κόπο διατηρώ. Και τη διατηρώ γιατί προσπαθώ ερήμην σου. Είναι που φτιάχτηκα έτσι. Είναι που θέλω να σε στηρίζω. Έχω όλη τη διάθεση και όλα τα προσόντα να σε κάνω και ευτυχή. Να χαίρεσαι τις στιγμές. Ναι, μπορώ να το κάνω!  Αν με αφήσεις. Αν κοιτάξεις και λίγο προς τα μένα.

Με όλους προσπαθείς να είσαι “εντάξει”. Με μένα;

Η σχέση μας έχει σοβαρό πρόβλημα…. Κοίταξέ με λίγο, πριν να είναι αργά!

Με πολύ αγάπη,

Το σώμα σου!

Ρεφλεξολογία για τις Παρενέργειες Βραχυθεραπείας Καρκίνου

Η βραχυθεραπεία είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για διάφορους τύπους καρκίνου, παρέχοντας ακτινοβολία κατευθείαν στον όγκο από το εσωτερικό του σώματος. Ωστόσο, οι θεραπείες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία, πόνο και άγχος που καθιστούν τη θεραπεία δύσκολα ανεκτή για τους ασθενείς.
Για να διευκολυνθεί η επιβάρυνση των ασθενών, οι ερευνητές του Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James) – Ογκολογικό Κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου του Οχάιο – έχουν βρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση του πόνου και του άγχους: Αρωματοθεραπεία και Ρεφλεξολογία.

“Είναι ωραίο να έχουμε κάτι που πραγματικά βοηθά αυτούς τους ασθενείς και να μην είναι άλλο ένα φάρμακο”, δήλωσε η Lisa Blackburn, MS, APRN, oncology clinical nurse specialist στο OSUCCC – James και βασική συγγραφέας της μελέτης: “Όχι μόνο αυτές οι συνεδρίες ενοποιημένης θεραπείας δεν είχαν καθόλου παρενέργειες, αλλά οι ασθενείς χρειάζονταν περίπου 40% λιγότερα φάρμακα για τον πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από εκείνους που δεν έλαβαν αυτές τις θεραπείες.”

Οι ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που έλαβαν βραχυθεραπεία δέχτηκαν  Αρωματοθεραπεία με αιθέρια έλαια και 30 λεπτά Ρεφλεξολογία στα πέλματα πριν από τις συνεδρίες βραχυθεραπείας .
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα αναφερόμενα από τον ασθενή επίπεδα πόνου μειώθηκαν κατά 60% και το άγχος μειώθηκε κατά 20%.

“‘Εμπειροι ρεφλεξολόγοι χρησιμοποιούν σημεία πίεσης στο πόδι για να στοχεύσουν συγκεκριμένα συμπτώματα και να χαλαρώσουν γενικά τον ασθενή”, δήλωσε η Blackburn.
“Αυτές είναι θεραπείες που είναι απλές στην εφαρμογή και έχουν σημαντικά κλινικά αποτελέσματα και νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται συχνότερα, αντί να φτάνουμε πάντα σε ένα ακόμα φάρμακο“.

Η Blackburn ελπίζει ότι η αρωματοθεραπεία και η ρεφλεξολογία θα αποτελέσουν πρότυπο φροντίδας όχι μόνο για τους ασθενείς σε βραχυθεραπεία, αλλά για κάθε ασθενή που μπορεί να παρουσιάσει πόνο ή άγχος.

Πηγή: cancer.osu.edu

Αποκατάσταση Παιδιών που Επέζησαν από Εγκαύματα

Οι τραυματισμοί από καύσεις είναι τραγικοί, μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο βαθμό και συχνά έχουν δια βίου συνέπειες για τον νεαρό ασθενή. Στη Νότιο Αφρική οι τραυματισμοί αυτοί αυξάνονται. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη πόρων, η αστική μετανάστευση και ο επακόλουθος αυξανόμενος αριθμός αυτοσχέδιων οικισμών.

Οι νέες εξελίξεις και οι βελτιώσεις στη φροντίδα των εγκαυμάτων γενικά, οδήγησαν σε αυξημένα ποσοστά επιβίωσης και μείωση του ποσοστού θνησιμότητας. Ωστόσο, οι επιζήσαντες παιδικής καύσου χρειάζονται περισσότερα από την αριστεία στη φροντίδα τραυμάτων, τη χειρουργική επέμβαση και τη νοσηλεία. Απαιτούν ταυτόχρονα σε βάθος αποκατάσταση, που συνίσταται όχι μόνο στην φυσιοθεραπεία και την επαγγελματική φροντίδα, αλλά και στη συναισθηματική υποστήριξη και επανένταξη στην κοινότητα.

Εκτιμάται ότι το 90% των παιδιών που έχουν επιβιώσει από εγκαύματα δεν παρακολουθούνται. Μόλις το παιδί αποχωρήσει από το νοσοκομείο, οι γονείς συχνά δεν αναγνωρίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί η συνεχόμενη αποκατάσταση ή η μακροχρόνια χειρουργική ανάπλαση. Για εκείνους δε που λαμβάνουν υπηρεσίες αποκατάστασης, η έμφαση δίνεται κυρίως στη σωματική αποκατάσταση, παρά στη συναισθηματική υποστήριξη και την επανένταξη στην κοινότητα.

Η Νότια Αφρική έχει έντονη έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών για την κάλυψη των πολύπλοκων αναγκών αποκατάστασης των επιζώντων από εγκαύματα.

Στο νοσοκομειακό συγκρότημα του Ερυθρού Σταυρού του Κέηπ Τάουν, πάνω από 96% των παιδιών που γίνονται δεκτά προέρχονται από μειονεκτικές κοινότητες. Μια μελέτη σε αυτό το νοσοκομείο στα τέλη της δεκαετίας του ’70 διαπίστωσε ότι έως και το 70% των σοβαρά καμένων παιδιών είτε επιχείρησε να αυτοκτονήσει είτε αυτοκτόνησε.

Το 2002, οι επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου δημιούργησαν ένα πιλοτικό σχέδιο αποκατάστασης για τα παιδιά που είχαν καεί και τις οικογένειές τους. Η πρώτη φάση της αποκατάστασης αρχίζει το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια της φάσης εισαγωγής. Σε αυτό το στάδιο ξεκινούν η φυσιοθεραπεία, η επαγγελματική θεραπεία και η αντιμετώπιση του πόνου. Συμμετέχει επίσης ένας κοινοτικός υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης και για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των παραμορφωμένων παιδιών κατά την τελική φάση της αποκατάστασης.

Το νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού είναι μοναδικό στη συμπερίληψη θεραπειών αφής – όπως η ρεφλεξολογία και η αρωματοθεραπεία – στη διαχείριση των εγκαυματιών, καθώς και πιο παραδοσιακές θεραπείες όπως η μουσική και η θεραπεία τέχνης. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιχειρεί έτσι να αντιμετωπίσει το στρες και το άγχος, καθώς και τη γενική συναισθηματική ευημερία του παιδιού. Η δεύτερη φάση αφορά περίθαλψη εκτός νοσοκομείου και συνεχίζεται αυτό που ξεκίνησε στην πρώτη φάση. Οι προηγούμενες θεραπείες παρέχονται και πάλι, μαζί με πράγματα όπως η παιδική γιόγκα και το δημιουργικό παιχνίδι. Η χρήση του αφρικανικού τυμπάνου (jembe) έχει βρεθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στη μουσικοθεραπεία.

Πηγή: Παγκόσμια Έκθεση για την πρόληψη παιδικών τραυματισμών –  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

World Report on Child Injury Prevention – World Health Organization.

Φωτογραφία: WikiCommons

Η Επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε Ασθενείς με Λεμφοίδημα μετά από Μαστεκτομή

Stress Πανελλαδικών: Υπάρχει λύση;

Αδυναμία Συγκέντρωσης στο Διάβασμα“Άγχος, πίεση, κούραση, στρες, ξενύχτια πάνω από ένα βιβλίο, ταλαιπωρία, κλάμα, στεναχώρια…”

“Σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι εξετάσεις και έχω πολύ άγχος…δεν μπορώ να το ελέγξω. Τι να κάνω;”

“Ο γιος μου διαβάζει, για να δώσει πανελλήνιες. Έχει πολύ άγχος… Το βράδυ αργεί να κοιμηθεί… Δεν τρώει καλά…”¹

Φράσεις και συναισθήματα γνώριμα σε πολλά νέα παιδιά που βρίσκονται μπροστά στην πιο σημαντική περίοδο της μαθητικής τους ζωής. Τις Πανελλαδικές εξετάσεις!

Η περίοδος αυτή  είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ανεβάζοντας το άγχος και το Stress στα πιο υψηλά τους επίπεδα. Όταν το άγχος και το stress ξεπεράσουν σε ένταση και διάρκεια τα “φυσιολογικά” όρια,  δημιουργούν μια σειρά σωματικών συμπτωμάτων τα οποία προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε διανοητικό και ψυχικό επίπεδο.

Μερικά από τα συμπτώματα που βιώνουν τα παιδιά στο σώμα τους είναι:

Πόνοι σε όλο το σώμα

 • Πεπτικές διαταραχές (πόνος στο στομάχι. δυσκοιλιότητα, διάρροιες, δυσπεψία, κ.ά)
 • Διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, υπερφαγία)
 • Διαταραχές στον ύπνο (αϋπνία, εφιάλτες, ανήσυχος ύπνος)
 • Πόνοι μυικοί, σπλαχνικοί – Πονοκέφαλοι
  Αίσθημα Κόπωσης και Ατονίας
 • Εφίδρωση σε όλο το σώμα, σε παλάμες και πέλματα χωρίς φυσιολογική αιτία
 • Αίσθημα Κόπωσης και Ατονίας
 • Δύσπνοια

 

Παράλληλα παρατηρούνται:

Κενά Μνήμης - Δυσκολία Μάθησης

 • δυσκολία στη συγκέντρωση,
 • κενά μνήμης,
 • δυσκολίες στη μάθηση,
 • θλίψη,
 • απογοήτευση,
 • αίσθηση ματαιότητας,
 • αίσθημα πίεσης,
 • μεταπτώσεις στη διάθεση και πολλά άλλα.

Η Ρεφλεξολογία είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής, μη φαρμακολογική αγωγή για την αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμάτων του stress.

Έρευνες σχετικά με τη Ρεφλεξολογία και το stress μας δείχνουν πως έχει σημαντική  επίδραση σε όλα τα παραπάνω συμπτώματα.
Η Ρεφλεξολογία έχει ισχυρή επίδραση στη ρύθμιση του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος, που είναι το κατ εξοχήν σύστημα ελέγχου του stress.

Μελέτες για την επίδραση της Ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα του stress έχουν γίνει σε υγιείς και ασθενείς, σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (βρέφη, έφηβους, ενήλικες, μεσήλικες, τρίτη ηλικία) και σε διαφορετικές στρεσογόνες καταστάσεις και περιβάλλοντα (σπουδές, εργασία, ασθένεια, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, κ.ά) .

Επιγραμματικά αναφέρω την επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε συγκεκριμένους δείκτες και λειτουργίες όπως προκύπτει από την ερευνητική βιβλιογραφία:

 • αντίληψη του άγχους (perceived stress),
 • καταστασιακό άγχος (state anxiety)*,
 • κόπωση (fatigue),
 • κατάθλιψη (depression),
 • φυσικά φονικά κύτταρα (natural-killer cells NT),
 • ανοσοσφαιρίνες (Ig G),
 • καρδιακούς δείκτες (cardiac index),
 • αμυλάση σιέλου (salivary amylase) ,
 • συστολική αρτηριακή πίεση (systolic blood pressure -SBP) και
 • διαστολική αρτηριακή πίεση  (diastolic blood pressure -DBP) )
 • διαχείριση του στρες (stress management),
 • θερμοκρασία δέρματος (skin temprature), κ.ά

*”Έχουν αναφερθεί δύο είδη άγχους, το καταστασιακό (‘state’) και το δομικό (‘trait’), που αναφέρονται στο άγχος ως αποτέλεσμα μίας στρεσογόνου κατάστασης ή ως δομικού στοιχείου του χαρακτήρα αντίστοιχα”
(Αντωνοπούλου, Τζινιέρη – Κοκκώση, & Συνοδινού (2015). Παιδικό τραύμα και επιδράσεις στην εμφάνιση άγχους κατά την ενήλικη ζωή. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015, 203-208. )

Ενδεικτικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και ανευρίσκονται σε ιατρικές βάσεις δεδομένων όπως pubmed, scopus, medline, κ.ά

 

⇒ Fasciatherapy and Reflexology compared to Hypnosis and Music Therapy in Daily Stress Management.

Patients suffering from stress symptoms due to every-day life who are looking for a nonpharmacological response to their relief expectation are many. Furthermore, early reckoning of the day-to-day stress which may lead to clinical diagnosis is the best way of preventing the stress-related diseases.

The results suggest fasciatherapy DBM, hypnosis, and reflexology could be used as non-pharmacological and safe interventions in stress management.
(International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork—Volume 10, Number 3, September 2017)

⇒ Effect of self-administered foot reflexology for symptom management in healthy persons: a systematic review and meta-analysis.

Analysis of three non-randomized trials and three before-and-after studies showed that self-administered foot reflexology resulted in significant improvement in subjective outcomes such as perceived stress, fatigue, and depression.
(Complement Ther Med. 2015 Feb;23(1):79-89. Epub 2014 Dec 9)

⇒ Effect of self-foot reflexology massage on depression, stress responses and immune functions of middle aged women.

There was a statistically significant difference in depression, perceived stress, systolic blood pressure, natural-killer cells and Ig G
(Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2006 Feb;36(1):179-88.)

⇒ The Physiological and Biochemical Outcomes Associated with a Reflexology Treatment: A Systematic Review.

A total of 34 objective outcome measures were analysed.
Τwelve studies showed significant changes within the reflexology group.
Τhree studies investigating blood pressure, cardiac index, and salivary amylase resulted in significant between group changes in favour of reflexology.
(Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2014 (2014))

⇒ The effect of reflexology on the autonomic nervous system in healthy adults: a feasibility study.

There were significant reductions in systolic blood pressure (SBP) (22%; P = .03) and in diastolic blood pressure (DBP) (26%; P = .01) during mental stress following reflexology compared to the stress period prior to intervention.
(Altern Ther Health Med. 2011 May-Jun;17(3):32-7.)

⇒ Evaluation of anxiety, salivary cortisol and melatonin secretion following reflexology treatment: A pilot study in healthy individuals.

Reflexology had a powerful anxiety-reduction effect (‘state’; P<0.001)
Cardiovascular parameters decreased (P<0.001).
Reflexology reduced ‘state’ anxiety and cardiovascular activity within healthy individuals, consistent with stress-reduction.
(Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 13, Issue 3, August 2007, Pages 137-145)

⇒ Effect of Foot Reflexology on Stress Reduction Among Adolescent Mothers During the Postpartum Period

This study concluded that foot reflexology was effective immediately, and up to 24 hours for reduction of stress of postpartum adolescent mothers.
(Royal Thai Air Force Medical Gazette Vol. 57 No.1 January – April 2011)

⇒ Using reflexology to manage stress in the workplace: A preliminary study

The data suggested some trends towards improvement in perceived health and well-being following reflexology intervention.
(Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 14, Issue 4, November 2008, Pages 280-287)

Το Άγχος και το Stress των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια. 
Η Ρεφλεξολογία είναι αξιόπιστη, ασφαλής, χωρίς παρενέργειες αγωγή για τη διαχείριση του Stress και των συνοδών συμπτωμάτων του. Επιδρά στην καλή λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Όταν εφαρμόζεται σε νέους ανθρώπους, τα αποτελέσματά της γίνονται αντιληπτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο Clinical Reflexology Centre σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε εξατομικευμένα πρωτόκολλα που βασίζονται στην ερευνητική δραστηριότητα, την κλινική πρακτική  και την επιστήμη της Βιολογίας (Evidence-Based Practice).

Κάλεσε στο 210 8088258 για μια συνάντηση ενημέρωσης για τη Ρεφλεξολογία και τον τρόπο που μπορεί να βοηθήσει σ αυτή την ιδιαίτερη και σημαντική εποχή της ζωής ενός νέου ανθρώπου.

Η ενημέρωση δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση και δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

Τελειώνοντας αυτό το άρθρο θα ήθελα να θυμόμαστε πως η επιτυχία ή η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις,  δεν είναι δηλωτικές της επιτυχίας μας στη ζωή! 

Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα του άγχους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας  του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού

Η μοναξιά του γιατρού μπροστά στο “δεν ξέρω”

Η Ρεφλεξολογία στο ΠΜΣ “Αλγολογία” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών